Ovaj tekst je namenjen arduinistima koji poseduju ili imaju u planu da nabave neki od klonova Arduina. Ono što je specifično za klonove su komplikacije oko instaliranja drajvera i slično.  Za početak moramo napraviti razliku između tih klonova. Postoje oni koji koriste kopije FTDI čipova, koji su neophodni za komunikaciju između vašeg PC i Arduina, a takođe postoje i oni koji koriste CH340G čipove. Ovo uputstvo se odnosi samo na klonove Arduina sa CH340G čipom, i to samo za Win7 OS (što je skoro pa isto kod novijih OS).

U poslednje vreme sve je više u upotrebi ovaj čip, kada su u pitanju klonovi, nego kopija FTDI, jer novije verzije Windows OS prepoznaju te kopije i onda ih brick-uju (blokiraju). Naredni tekst biće posvećen unbrick-ovanju takvih klonova i ponovnom oživljavanju.

Instalacija

Pre pokretanja bilo kakve instalacije potrebno je povezati USB-om klon i PC. Nakon toga otići u „Device Manager“, u kome ćete videti nepoznati uređaj u „Other devices“, kao na slici ispod.

01

Duplim klikom na navedeni uređaj otvorićete prozor „Properties“ u kome ćete kliknuti na dugme „Update Driver“. Kada se otvori prozor kao na slici ispod, odaberite drugu opciju.

02

Nakon čega će vam se prikazati sledeći prozor, gde ćete izabrati opciju „Let me pick…“.

03

Potom klik na „Have Disk“ dugme , pa „Browse“.

04

Kada vam se otvori „Browse“ program, treba da odaberete koje drajvere želite da se instaliraju.

05

Drajveri koje sam ja instalirao i koji funkcionisšu bez problema, mogu se preuzeti OVDE, nakon čega ih morate raspakovati pre instalacije.

Kada odaberete .inf fajl koji otvarate, na narednom prozoru kliknite „Next“ i kroz nekoliko sekundi uređaj će postati ne „nepoznat“. 🙂

06

Nakon što vaš klon nije više nepoznat možete ga koristiti od tog trenutka kao da je original. Takođe, po instalaciji drajvera, pojaviće se novi uredjaj u podmeniju „Ports“, „Device Managera“, kao na slici ispod. Tako možete proveriti koji je broj com porta dobio klon.

07


To je sve što se tiče instalacije klona sa CH340G čipom. Pratite blog i uskoro stiže HOW-TO tutorijal kako unbrick-ovati i ponovo instalirati klon sa FTDI cipom, a do tada pišite predloge, sugestije, kritike i naravno stay tuned! 😉

 

Advertisements